Léčebné využití enzymů: enzymoterapie

Již v dávnověku lidé používali k léčení různých ran a vředů dužinu a šťávu z ovoce bohatého na enzymy (fíky, papáju, ananas) nebo čerstvé části některých orgánů obětních zvířat rovněž s vysokým obsahem enzymů. Moderní medicína využívá zcela určité enzymy pro léčbu řady onemocnění. Některé enzymy se podávají na podporu trávení, jiné se používají k místní (lokální) léčbě špatně se hojících ran a další slouží v injekční formě k rozpouštění krevních sraženin v cévách životně důležitých orgánů - např. při léčbě akutního infarktu.

Co znamená systémová enzymoterapie

V posledních desetiletích se rozvíjí a je stále více využívána nová léčebná metoda - systémová enzymoterapie. Používá cíleně sestavené směsi rostlinných a živočišných enzymů ve formě tablet. Aby enzymy nebyly v žaludku poškozeny kyselými trávicími šťávami, jsou v tabletách chráněny speciálním obalem. Rozpouštějí se až v příznivém prostředí tenkého střeva, kde také probíhá vstřebání části enzymů do krevního a mízního oběhu a do tkání. Působí pak v celém organizmu (systému), např. v místech zánětu, poranění apod.

Enzymy řídí fungování imunity

Z vnějšího světa nás neustále napadají původci různých nemocí a škodliviny. Abychom vůbec dokázali přežít, má naše tělo vlastní „ochranný val“ – imunitní systém. Dlouho však bylo hádankou, jak se tento systém dokáže úspěšně bránit tak rozličným útočníkům, jako jsou viry, bakterie, houby, jedy atd. Imunologie a výzkum enzymů mezitím ledacos objasnily.

K dispozici máme hned několik obranných systémů. Jsou rozmístěny po celém těle a musí navzájem úzce spolupracovat. Tato souhra probíhá v režii enzymů. Enzymy umějí imunitní systém nastartovat a zvýšit jeho obranyschopnost a ve správný okamžik zase dovedou jeho aktivitu utlumit. To je zvlášť důležité, protože příliš silná imunitní reakce by mohla zničit zdravé tkáně, což může vést k rozvoji autoimunitních onemocnění, jako jsou mnohočetná roztroušená skleróza nebo revmatoidní artritida.

Enzymy tedy dokáží udržet imunitní systém ve zdravé rovnováze.